RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL (6 MESES) A XORNADA COMPLETA DE UN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL NO CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN.